Тестът за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск SELECTOR PRO

е създаден и апробиран от ОС България - първият и единствен издател на психологически тестове за България, специализиран в сферата на индивидуалното и организационното оценяване. Одобрен е от Националния тестов комитет на Дружеството на психолозите в България и е включен в Националния регистър на психологическите тестове.

Изследването може да се извърши групово или индивидуално в Центъра за психологически изследвания, подбор и обучение на персонал “ЛАВОР”. Предлагаме и дистанционен вариант на изследване. Извършва се от специалист психолог, преминал сертификационно обучение и включен в Регистъра на квалифицираните професионалисти за работа с теста.

Тестът за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (Selector Pro)

може да се използва за -->

Изследва следните качества -->