Записване

Записване може да направите на място или на телефон 0898/641426 най-малко 24 часа преди явяването. Съгласно Наредба № 36, изследванията могат да започват не по-късно от 11.00 ч.