Необходими документи:

- Лична карта – оригинал за справка. При отнета шофьорска книжка – оригинал за справка и копие;

- Свидетелство за управление на МПС, ако има такова, и контролен талон към него – оригинал и копие;

- Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;

- При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение/заверка от МВР за изтърпяно наказание;

- Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.