Кой трябва да притежава удостоверение:

- Таксиметрови шофьори

- Водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари КАТЕГОРИИ: C, C1, D, D1, Ттб, Ттм

- Водачи на МПС с отнета шофьорска книжка по чл. 157, ал. 4 и чл. 171, т. 1, буква „а” и чл. 174, ал. 2 от ЗДвП и чл. 343 от НК “(при отнемане на всички контролни точки, управление на МПС след употреба на алкохол, отнето СУМПС, поради видимо несъответствие с медицинските и психологически изисквания.)

- Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС

- Чужденци, дългосрочно пребиваващи в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП то се заменя с българско

Как протича изследването:

І част – 1. Самостоятелно попълване за определено време на тестови бланки, изследващи възприятия, внимание, бдителност, памет, мислене

2. Попълване на въпросник без засичане на време, изследващ самоконтрол, дисциплинираност, отговорност, самооценка и пр.

ІІ част – Индивидуална работа с апарат със звукови и светлинни сигнали за изследване на сръчността и реакциите

ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога

За всички части на изследването се дават подробни инструкции, а работата с апарата може да бъде упражнена непосредствено преди самия тест.