ПСИХОТЕСТОВЕ ЗА РАБОТА

Център за психологически изследвания, подбор и обучение на персонал “Лавор” провежда изследвания за психологическа пригодност за работа, в т.ч на охранители с тестова методика, която е първият и засега единствен инструмент в България, специално конструиран и валидизиран, за да бъде използван при подбора на служители за дейности с висока степен на обществен риск.

Наличието на документ, удостоверяващ психологическата Ви подготовка и качества, е сериозен атестат при кандидатстване за работа. Подобна препоръка, изготвена от специалисти в тази сфера Ви прави значително по-конкурентни и предпочитани при подбора на бъдещи служители в дадена фирма.