КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Курсовете се провеждат в Център за психологически изследвания, подбор и обучение на персонал “Лавор” ЕООД, гр. София /Разрешение № 111/04. 02. 2013 г., издадено от МТИТС/, съгласно Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Преподаватели: инж. Боряна Милушева, инж. Екатерина Кирчева и Лиляна Нушева

ЗА КОНТАКТИ: