Съгласно Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

Консултантите по безопасността при превоз на опасни товари трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR- удостоверение за успешно положен изпит с валидност 5 години.

І. КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ/ADR/

 • ОБУЧЕНИЕ:

 • Основен курс;
 • Клас 1;
 • Клас 2:
 • Класове 3-9.
 • ЦЕНИ:

 • Основен курс – 300 лв., Клас 1 - 50 лв., Клас 2 – 50 лв., Класове 3-9 – 50 лв., Общо за пълен курс: 450 лв.
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

 • 8 дни по 8 учебни часа.
 • ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта (оригинал и копие)
 • ИЗПИТИ:

 • Изпитите се провеждат по предварително изготвен график, публикуван на страницата на ИА “Автомобилна администрация, както и на информационното табло на съответния ОО – “КД-ДАИ”.
 • Обучение се организира при набиране поне на трима кандидати.

ІІ. КУРСОВЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ/ADR/

 • ЦЕНА: 250 лв.

 • Обучение се организира при набиране поне на трима кандидати.

ЗА КОНТАКТИ: