• Заплащането на таксата за обучене става на място в учебния център в деня на записването. Предлага се и възможност и за разсрочено плащане в срок не по-късно от последния ден обявен за записване на курсисти.
  • Крайната цена на обучението е в зависимост от желаните от обучаваното лице модули.
  • В цената не са включени изпитните такси, определени с Тарифа № 5 на МТИТС, както и на учебните помагала, необходими за обучението на консултантите по безопасността.

ЗА КОНТАКТИ: