ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ:

  • Гражданска отговорност
  • Злополука на лица в МПС
  • Каско
  • Пакет ДОМ
  • Асистанс в чужбина
  • Спасителен пояс на пътя
  • Туристически застраховки за България
  • Медицински застраховки
  • Други

Предлагаме различни видове отстъпки, които могат да бъдат изготвени в индивидуална оферта за всеки клиент!

ЗА КОНТАКТИ: