ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ КАТ

За нарушения на Закона за движение по пътищата освен,че се налагат глоби, се отнемат и контролни точки. Всеки водач има 39 контролни точки в талона си. Когато те свършат се отнема свидетелството за управление и всички налични категории в него стават невалидни.

В Наредба № IЗ-1959/15.02.2008 г. са определени първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат. Наредбата предвижда строги санкции за ползване на антирадари; за управление на МПС след употреба на алкохол и за водачи, които откажат да бъдат проверени за употреба на алкохол и упойващи вещества.

За да възстановите правата си, е необходимо да минат 6 месеца; да се явите на психологически тест; да се запишете на шофьорски курс; да се явите на изпит по теория и по управление. Това важи за всяка притежавана от Вас категория.

Имате възможност обаче да не стигате до този краен вариант за възстановяване на правата Ви на водач.

Загубените точки могат да се възстановяват - по 13 на всеки 12 месеца. Това става като се посети един кратък курс. Обсъждат се теми, свързани с безопасността на движението, запознавате се с новостите в правилата за движение, гледат се филми по темите. Изпит не се полага.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КУРС:

  • Да имате повече от 0 /нула/ контролни токи.
  • Да не дължите глоби към КАТ.
  • Да не сте възстановявали точки в последните 12 месеца.

ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

ГРАФИК И ЗАПИСВАНЕ

ЦЕНА